Terugkeer uit rode zone

De overheid legt regels op omtrent de terugkeer uit een rode zone.
Indien u terugkomt uit een rode zone dienen u en uw kind(eren) zich te laten testen. Nadien dient uit voorzorg in quarantaine te gaan.
Wij vragen u uitdrukkelijk om deze regels te volgen.

Meer informatie kan u terugvinden in onze nieuwsbrief januari.

Draag een mondasker

Draag altijd een mondmasker wanneer u uw kind(eren) afhaalt aan de schoolpoort.
Verder is het verplicht om een mondmasker te dragen in een straal van 200 meter rondom iedere school.

Woensdag 20 januari - vrij af!

Op woensdag 20 januari hebben de leerlingen een vrije dag. Deze dag is een pedagogische studiedag.

Let op vanaf 1 september 2020 gelden er nieuwe schooluren!

Concreet ziet dit er als volgt uit:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de lessen van start om 8u45 en eindigt de schooldag om 15u. Ook de middagpauze verandert, deze vindt plaats van 12u20 tot 13u20.
Op woensdag gaan de lessen van start om 8u45 en eindigt de schooldag om 12u20.

Bekijk hier de brief met alle informatie nog eens.