Don Bosco, een duidelijke missie!

Als tochtgenoot van Don Bosco is onze schoolmissie gebaseerd op de 6 pijlers van Don Bosco:

Een pedagogie van groei.

 • De zorg voor elk kind. Zowel naar boven als naar beneden toe, als naar het goed voelen van elk kind. De zorg vertrekt vanuit het kind om deze verder te begeleiden naar de toekomst toe zowel op cognitief vlak als op sociaal-emotioneel vlak. De kinderen worden gesteund door een stevig team = de leerkrachten als tochtgenoten.

Een pedagogie van vertrouwen.

 • We zoeken naar een goed evenwicht tussen het positieve en het negatieve. We proberen het positieve zoveel mogelijk in de verf te zetten. We willen inzetten op succeservaringen en we vertrouwen erop dat alle kinderen hier de kansen krijgen die ze nodig hebben om hun schooltraject tot het beste einde te brengen. Structuur en grenzen geven hierbij een duidelijk kader.

Een pedagogie van verbondenheid.

 • Wij staan open om van elkaar te leren. We proberen steeds op zoek te gaan naar nieuwe manieren om elkaar en de kinderen zo goed te kunnen begeleiden. Deze begeleiding is zowel cognitief als sociaal-emotioneel. We willen inzetten op een open communicatie naar ouders toe. We gaan in dialoog met onze ouders om hen zo veel mogelijk te betrekken bij het schoolgebeuren van hun kind.
 • We zien hierin een engagement voor elkaar en voor anderen.

Een pedagogie van geloof.

 • We proberen onze katholieke waarden, zoals: respect, hartelijkheid, eerlijkheid, … zo goed mogelijk over te brengen naar onze kinderen toe.
 • We geloven in de mogelijkheden van de kinderen en willen onze zorg die hiervoor nodig is zo optimaal mogelijk proberen te organiseren.

Een pedagogie van vreugde en spel.

 • Bewegen is voor onze kinderen heel belangrijk. Sport en spel is een belangrijke manier om het leven te leren en er vreugde aan te beleven.

Een pedagogie van hoop.

 • We proberen aan elk kind een ‘thuis’ te bieden. We proberen de kinderen een eigen plek te bieden waar ze welkom zijn, aanvaard worden in wie en wat ze zijn en waar ze zich geborgen weten.  Opvoeden betekent voor ons dat je geduldig en vasthoudend nabij blijft en zo de weg samen met hen met kleine stapjes bewandelt zonder het vertrouwen in de groeikracht van het kind op te geven.

Onze school als leef-, leer- en geloofsgemeenschap stelt deze waarden centraal in het dagelijks omgaan met onze kinderen en collega’s.

Onze gedachtegang


Hoe kunnen we onze visie realiseren?

 • Verfraaiing van de speelplaats met meerdere verschillende hoekjes en materiaal. Een plek van beweging realiseren. Meer groen op onze school.
 • Sterk blijven in wat we doen.
 • Blijven inzetten op ouderparticipatie en -betrokkenheid.
 • Duidelijke regels en afspraken voor de leerlingen (beperkt maar gedragen door het hele team).
 • Meer klasdoorbrekende activiteiten.
 • We willen de verschillende culturen mee betrekken in het schoolgebeuren.
 • We willen gaan naar een school die meer doelgericht werkt en niet alleen handleidingsgericht.
 • We willen meer inzetten op leren leren. En meer ervaringsgericht leren.