Uit studies blijkt dat het lezen over het algemeen in Vlaanderen achteruit gaat. Wij als school willen dit vermijden en zetten extra in op lezen en het plezier erin. Dit doen we op verschillende manieren.

  • Voorleesweek

Deze week benutten we optimaal om het lezen in de bloemetjes te zetten. We creëren een gezellige voorleesruimte, waarin iedere klas een keer op bezoek gaat. In deze gezellige sfeer wordt aan de leerlingen een verhaal of deel ervan voorgelezen, dit door een andere leraar dan de klasleraar.

  • Voorlezen in  de klas

Om het plezier in lezen verder te stimuleren, leest iedere klasleraar elke dag 10 minuten voor uit een boek.

  • Gedichtendag

Tijdens de poëzieweek zetten we ons in om zoveel mogelijk te doen rond gedichten. De leraren ruilen de voorleesboeken even in voor gedichten. In de wandelgangen van onze school zal je deze week allerlei gedichten tegenkomen.

  • Bibbus

De bibbus is een fantastisch initiatief van de stad Antwerpen. Deze bus komt tot aan de school gereden en staat een hele schooldag aan de school. Elke klas bezoekt die dag de bibbus. Elk kind mag maximum 3 boeken uitlenen om thuis of in de klas te lezen. Elke klasleraar ontleent ook een aantal boeken om deze te gebruiken in de klas. Deze boeken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de voorleesmomenten.

We streven er naar om alle uitgeleende boeken ook terug in te leveren. Een klas die alle boeken inlevert ontvangt op het einde van het schooljaar ook een diploma “Master in de boekenterugbrengkunde”.

  • Leesmama’s

Elke ochted starten de leerlingen van het eerste leerjaar met lezen. Dit gebeurt klasdoorbrekend in kleine leesgroepen. De leerlingen lezen onder begeleiding van leerkracht, leesmama’s, leespapa’s,… een verhaal. Nadien oefenen ze samen hun ‘ri-ra-rijtjes’.

  • Estafette

We hechten veel belang aan de leesvaardigheid en organiseren daarom extra leeslessen, onze estafettelessen. Elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag lezen de leerlingen een uurtje in hunestafettegroep. Iedere groep leest op zijn niveau. We evalueren twee maal per jaar het leesniveau van uw kind. Dit doen we door AVI-niveaus af te nemen. Nadien worden de etsafettengroepen opnieuw bekeken en worden er nieuwe groepen gevormd. We merken dat de estafettenlessen wel degelijk hun vruchten afwerpen en de leerlingen stijgen in leesniveau.