Spelletjes leiden tot taalontwikkeling!

het samen spelen bevorderen we de ontwikkeling van taal. Tijdens het spel communiceren de kinderen met elkaar en stimuleren we de taal ontwikkeling. De spelletjes zetten ook in op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Daarnaast zorgen de spelletjes ook voor ontspanning.

We organiseren iedere maand één spelletjesnamiddag. De kinderen spelen dan in hun eigen klas gezelschapsspelen.

Elke ouder, grootouder, voogd, tante, … is dan zeker ook welkom om mee in de klas te komen spelen.

Wegens de huidige Covid-19 pandemie is het helaas niet toegestaan dat ouders tijdens deze momenten meespelen in de klas. We blijven de spelletjesmomenten organiseren, maar dit schooljaar alleen met de kinderen en de klasleerkracht.