Iedere ouder verkrijgt de papieren versie van het schoolreglement aan het begin van het schooljaar.

Hieronder kan u het schoolreglement nog eens digitaal vinden.