Nee tegen pesten!

We hechten als Don Bosco school heel veel belang aan het welbevinden van elk kind. Daarom vinden we het heel belangrijk dat onze school een veilige thuishaven is voor iedere leerling. Omwille van deze redenen organiseren wij een pestbuddyproject. Dit project wordt gedragen door heel de school. De leerlingen van het zesde leerjaar zetten zich in om allerlei spelletjes te organiseren. Alle leerlingen worden in groepen verdeeld. De leerlingen van het zesde leerjaar leggen de spelletjes uit en begeleiden deze. Zij zorgen ervoor dat iedereen kan meespelen en iedereen betrokken wordt. Dit doen ze onder het toeziend oog van een leerkracht. Naast deze activiteiten zijn de leerlingen van het zesde ook pestbuddy’s op de speelplaats. Als er zich problemen op de speelplaats voordoen, kunnen zij ook worden aangesproken om deze op te lossen.